US Wrocław Psie Pole

Harmonogram szkoleń dla płatników

Dodano dnia: 2014-12-29 15:45:26

W „Informatorze podatnika”, zakładka „Płatnicy” można zapoznać się z harmonogramem szkoleń dla płatników organizowanych przez urzędy skarbowe województwa dolnośląskiego. Zapraszamy do uczestnictwa w szkoleniach.

pokaż całą wiadomość

ZAPROSZENIE NA SZKOLENIE

Dodano dnia: 2014-12-15 13:05:03

Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław – Psie Pole zaprasza pracodawców, zleceniodawców (płatników), osoby prowadzące biura rachunkowe, na szkolenie, które odbędzie się w dniu 08 stycznia 2015 r., o godz. 10, w Sali Konferencyjnej tut. Urzędu (pokój 64, II piętro).  Tematem szkolenia będą zmiany w sposobie przesyłania dokumentów do urzędów skarbowych, obowiązujące od 01 stycznia 2015 r.

pokaż całą wiadomość

Nowe zasady składania wybranych PIT-ów do urzędów skarbowych

Dodano dnia: 2014-12-08 10:53:47

Udostępnienie usługi wstępnie wypełnionych zeznań podatkowych, zmniejszenie liczby błędów popełnianych przez podatników oraz usprawnienie automatycznej wymiany informacji podatkowych to kluczowe elementy budowy elektronicznej administracji podatkowej. Kolejnym krokiem do wprowadzenia tych zmian jest ustawa z dnia 26 września 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1563), która wchodzi w życie 1 stycznia 2015 r. i ma zastosowanie do dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2014 r.

Ustawa określa nowe zasady składania urzędom skarbowym wybranych PIT-ów. Zgodnie ze zmianami obowiązującymi od 1 stycznia 2015 r., jeżeli na podstawie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych informacje PIT-8C, PIT-11, PIT-R, IFT-1 lub roczne obliczenie podatku PIT-40 są sporządzane za dany rok za więcej niż 5 podatników, lub są składane przez biuro rachunkowe, ww. informacje, roczne obliczenie podatku oraz deklaracje PIT-4R oraz PIT-8AR należy przekazywać urzędowi skarbowemu wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej. W formie dokumentu elektronicznego należy również przekazywać IFT-3.

Natomiast, jeżeli na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych informacje PIT-8C, PIT-11, PIT-R, IFT-1 lub roczne obliczenie podatku PIT-40 jest sporządzane za nie więcej niż 5 podatników i czynności tych nie wykonuje biuro rachunkowe, ww. informacje oraz roczne obliczenie podatku, a także deklaracje PIT-4R oraz PIT-8AR można złożyć w formie papierowej. Powyższy wyjątek nie dotyczy IFT-3, który składany jest wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

PIT-8C, PIT-11, PIT-R, IFT-1 oraz PIT-40 sporządzany w formie papierowej składa się urzędom skarbowym w terminie do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym. Termin sporządzenia i przesłania informacji PIT-8C, PIT-11, PIT-R, IFT-1 lub rocznego obliczenia podatku PIT-40 podatnikowi pozostaje bez zmian (koniec lutego roku następującego po roku podatkowym).

pokaż całą wiadomość

Komunikat NUS - praca urzędu w dniach 24 i 31 grudnia 2014r.

Dodano dnia: 2014-12-08 10:47:21

Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław- Psie Pole  informuje, iż w dniach 24 oraz 31 grudnia 2014r.  Urząd Skarbowy Wrocław-Psie Pole  będzie czynny w godzinach od 7.30 do 15.30, a nie jak w każdą środę od 7.30 do 18.00. 

Środowy  dyżur zostaje  przeniesiony  na  wtorek  w  dniach  23 i 30 grudnia 2014 r.

Urząd w tych dniach będzie pracował od 7.30 do 18.00.

pokaż całą wiadomość

PIT przez INTERNET

Dodano dnia: 2014-12-04 09:51:37

Wysłanie   deklaracji podatkowej przez INTERNET jest najprostszym   i najszybszym sposobem złożenia zeznania rocznego. Można to zrobić   bez wychodzenia z domu lub z dowolnego, najwygodniejszego dla podatnika   miejsca

Osoby fizyczne mogą składać w formie   elektronicznej bez użycia podpisu elektronicznego kwalifikowanego   następujące deklaracje: PCC-3, PIT-16, PIT-16A, PIT-16Z, PIT-19A, PIT-28,   PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39, VAT-7, VAT-7K,VAT-7D, oraz ich   korekty, tylko w swoim imieniu

 

Jak to zrobić ......... wystarczy przeczytać .... to naprawę łatwe!!! (kliknij na link)

pokaż całą wiadomość

Upływa termin płatności podatku od towarów i usług.

Dodano dnia: 2014-10-24 12:37:29

Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Psie Pole uprzejmie przypomina, iż  25.11.2014r.  upływa termin płatności podatku od towarów i usług za miesiąc 10/2014. W przypadku wystąpienia zobowiązania prosimy o jego uregulowanie w powyższym terminie. Wpłat podatku VAT należy dokonać na rachunek Urzędu Skarbowego Wrocław Psie Pole na numer 74101016740017332222000000.

pokaż całą wiadomość

Termin płatności podatku VAT

Dodano dnia: 2014-09-24 11:02:31

Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Psie Pole uprzejmie przypomina, iż  25.09.2014r.  upływa termin płatności podatku od towarów i usług za miesiąc 8/2014. W przypadku wystąpienia zobowiązania prosimy o jego uregulowanie w powyższym terminie.

pokaż całą wiadomość

Przypominamy......o upływie terminu płatności podatków

Dodano dnia: 2014-09-19 09:57:13

Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Psie Pole uprzejmie przypomina, iż  22.09.2014 upływa termin płatności zaliczki za miesiąc sierpień w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych. W przypadku wystąpienia zobowiązania prosimy o jego uregulowanie w powyższym terminie.

pokaż całą wiadomość

Portal Podatkowy - wszystko w jednym miejscu

Dodano dnia: 2014-08-20 13:53:15

Ministerstwo Finansów uruchomiło 18 sierpnia br. Portal Podatkowy. To pierwszy etap wdrażanego nowego systemu teleinformatycznego administracji podatkowej, wspierającego podatników w prawidłowym wypełnianiu obowiązków podatkowych. Pod jednym adresem http://www.finanse.mf.gov.pl/web/wp/pp  znajdą Państwo wszelkie niezbędne informacje dotyczące podatków. Portal docelowo będzie składał się z dwóch elementów: części ogólnodostępnej i dostępnej po zalogowaniu.

pokaż całą wiadomość

Służba Celna ostrzega przed oszustami, którzy próbują wyłudzić pieniądze od obywateli.

Dodano dnia: 2014-07-29 09:47:01

Służba Celna ostrzega przed fałszywymi wezwaniami do zapłaty

 Oszuści rozsyłają fałszywe wezwania do wpłacania na wskazane konto kwoty 150 złotych, jako kary za zakup nielegalnego tytoniu.

Na wezwaniach widnieje podrobiona pieczęć Izby celnej w Rzepinie. Konto jest fałszywe i nie należy do Izby Celnej w Rzepinie (prawidłowy numer konta zawsze można znaleźć na stronie internetowej izby). Dyrektor izby natychmiast złożył w tej sprawie zawiadomienie do prokuratury.

Izba Celna w Rzepinie uruchomiła specjalny numer telefonu (95 75 09 243), gdzie każda osoba zaniepokojona nagłym wezwaniem do wpłacenia należności może zgłosić ten fakt i uzyskać pełną informację. Obywatele mogą się także kontaktować w tej sprawie drogą mailową na adres: ic.rzepin@rze.mofnet. gov.pl

wiecej informacji pod linkiem:http: sluzba-celna/wiadomosci/komunikaty

pokaż całą wiadomość