US Wrocław Psie Pole

Portal Podatkowy - wszystko w jednym miejscu

Dodano dnia: 2014-08-20 13:53:15

Ministerstwo Finansów uruchomiło 18 sierpnia br. Portal Podatkowy. To pierwszy etap wdrażanego nowego systemu teleinformatycznego administracji podatkowej, wspierającego podatników w prawidłowym wypełnianiu obowiązków podatkowych. Pod jednym adresem http://www.finanse.mf.gov.pl/web/wp/pp  znajdą Państwo wszelkie niezbędne informacje dotyczące podatków. Portal docelowo będzie składał się z dwóch elementów: części ogólnodostępnej i dostępnej po zalogowaniu.

pokaż całą wiadomość

Służba Celna ostrzega przed oszustami, którzy próbują wyłudzić pieniądze od obywateli.

Dodano dnia: 2014-07-29 09:47:01

Służba Celna ostrzega przed fałszywymi wezwaniami do zapłaty

 Oszuści rozsyłają fałszywe wezwania do wpłacania na wskazane konto kwoty 150 złotych, jako kary za zakup nielegalnego tytoniu.

Na wezwaniach widnieje podrobiona pieczęć Izby celnej w Rzepinie. Konto jest fałszywe i nie należy do Izby Celnej w Rzepinie (prawidłowy numer konta zawsze można znaleźć na stronie internetowej izby). Dyrektor izby natychmiast złożył w tej sprawie zawiadomienie do prokuratury.

Izba Celna w Rzepinie uruchomiła specjalny numer telefonu (95 75 09 243), gdzie każda osoba zaniepokojona nagłym wezwaniem do wpłacenia należności może zgłosić ten fakt i uzyskać pełną informację. Obywatele mogą się także kontaktować w tej sprawie drogą mailową na adres: ic.rzepin@rze.mofnet. gov.pl

wiecej informacji pod linkiem:http: sluzba-celna/wiadomosci/komunikaty

pokaż całą wiadomość

Ważny KOMUNIKAT dot. wyłudzania opłat

Dodano dnia: 2014-07-07 13:40:22

W związku z niepokojącą sytuacją wysyłania pism przez firmy działające na rynku do podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, w których powoływany jest rejestr prowadzony przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych (Centralny Rejestr Podmiotów – Krajowa Ewidencja Podatników CRP KEP) oraz wskazane jest żądanie uiszczenia opłaty za rejestrację w wysokości 195 zł, Ministerstwo Finansów uprzejmie informuje, że  CRP KEP służy:

1)  gromadzeniu wybranych danych ewidencyjnych z rejestru PESEL dotyczących osób fizycznych objętych tym rejestrem oraz danych wynikających:

  a)  ze zgłoszeń identyfikacyjnych i aktualizacyjnych podmiotów, 

  b)  z niektórych dokumentów związanych z obowiązkami wynikającymi z przepisów podatkowych; 

2)  weryfikacji danych, o których mowa w pkt 1, oraz porównaniu ich z rejestrami urzędowymi prowadzonymi na podstawie odrębnych przepisów.

 Dane gromadzone w CRP KEP, zgodnie z ustawą z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz. U. z 2012 r. poz. 1314 oraz z 2013 r. poz. 2), objęte są tajemnicą skarbową, z wyjątkiem numeru identyfikacji podatkowej (NIP) oraz numeru identyfikacyjnego REGON.

 Minister właściwy do spraw finansów publicznych nie pobiera opłaty za rejestrację podmiotów w CRP KEP.

 Mając na uwadze powyższe Ministerstwo Finansów zaleca rozwagę przed podejmowaniem współpracy z firmami oferującymi odpłatne wpisy do komercyjnych rejestrów. Jednocześnie Ministerstwo Finansów nie  ponosi odpowiedzialności za zawartość jakichkolwiek spisów/rejestrów przedsiębiorców prowadzonych przez firmy komercyjne.

pokaż całą wiadomość

Zwroty nadpłat z PIT za 2013

Dodano dnia: 2014-07-07 13:35:26

Aby ułatwić podatnikom dostęp do  informacji w zakresie  stanu realizacji zwrotu nadpłaty podatku wynikającego z zeznania rocznego za rok 2013 uruchomiono aplikację ZWROTY. Aplikacja obsługuje dane ze wszystkich urzędów skarbowych województwa dolnośląskiego dla podatników, którzy wykazali zwrot nadpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych z zeznań PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-3937,  oraz PIT-40.

Dane, które są brane do autoryzacji informacji o stanie realizacji zwrotu nadpłaty z zeznania rocznego za 2013 rok w aplikacji ZWROTY dotyczą:

 • PESEL/NIP - numer identyfikacyjny PESEL lub NIP pierwszego podatnika na zeznaniu
 • kwota przychodu - wartość przychodu w pełnych zł. zadeklarowana za rok 2013 –  dla zeznań wspólnych – zawsze NIP lub PESEL pierwszego na zeznaniu (jak w opisie powyżej) a przychód może być każdego z nich.

Zeznania brane pod uwagę to:

 • PIT-28 VARIANT 16,17 Pozycja 42
 • PIT-36 VARIANT 18 pozycja 82,125 lub VARIANT 19 pozycja 86,133
 • PIT36L VARIANT  8 pozycja 23,28 lub VARIANT 9  POZYCJA 13, 18
 • PIT-37  VARIANT 18 pozycja 60,87 lub VARIANT 19 pozycja 64,95
 • PIT-38 VARIANT 8,9 pozycja 24
 • PIT-39 VARIANT 4,5 pozycja 20
 • PIT-40 VARIANT 18 pozycja  62 lub VARIANT 19 pozycja 53

Aby sprawdzić stan realizacji zwrotu nadpłaty należy wejśc na link poniżej:

http://zwroty.is.wroc.pl/

pokaż całą wiadomość

Ostatnie dni na złożenie zeznań za 2013 rok - wydłużone godziny pracy urzędu

Dodano dnia: 2014-04-24 14:50:41

Przypominamy, iż 30 kwietnia mija termin na złożenie zeznania podatkowego za rok 2013. Nie odkładajmy tego obowiązku na ostatnią chwilę.

Chcąc uniknąć ewentualnych kolejek zachęcamy do przesyłania zeznań poprzez portal e-Deklaracje.

Przypominamy, że wszyscy mamy możliwość złożenia zeznania rocznego przez Internet. Rozliczenie w formie elektronicznej to najszybszy i najprostszy sposób złożenia zeznania rocznego. Co ważne PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38 oraz PIT-39 wraz z załącznikami można wysłać przez Internet bez kwalifikowanego podpisu elektronicznego. W przypadku popełnienia błędu w formularzu w ten sam sposób składa się również korektę tych deklaracji.
Deklarację przez Internet możemy złożyć korzystając z darmowego i wygodnego programu. Aplikacja ta dostępna jest na stronie internetowej systemu e-Deklaracje (www.e-deklaracje.gov.pl). Dowodem złożenia zeznania w tej formie jest Urzędowe Poświadczenie Odbioru. UPO jest traktowane na równi z dowodem nadania listu poleconego czy potwierdzeniem złożenia deklaracji w urzędzie skarbowym. Złożenie deklaracji przez Internet jest szybkie, proste, wygodne, bezpieczne, a także oszczędza czas.

Dla chcących odwiedzić nasz urząd - informujemy, ze w dniach 28-30 kwietnia pracujemy w godzinach od 7.30 do 18-tej

 

 

pokaż całą wiadomość

Dzień otwarty w Urzędzie Skarbowym Wrocław-Psie Pole - zapraszamy na szkolenia

Dodano dnia: 2014-03-27 12:08:55

W sobotę 5 kwietnia  2014r.  w  godz. 9:00 - 13:00   kolejny raz organizowany jest   "Dzień Otwarty"  w urzędach skarbowych.

Celem „Dni otwartych" podobnie jak w ubiegłym roku, jest udzielanie Podatnikom informacji.  Chcemy pomóc szczególnie tym osobom, które mają wątpliwości i problemy związane z wypełnieniem swojego rocznego zeznania PIT za 2013 rok.

Odwiedzając nas można będzie uzyskać wszelkie informacje związane z rozliczeniem rocznym, wskażemy niezbędne formularze, udzielimy informacji w zakresie ulg i odliczeń.

Przeprowadzimy równiez szkolenie dla podatników w zakresie rozliczeń podatkowych za rok 2013:

 • o godz. 10.00 - Składanie deklaracji drogą elektroniczną.
 • o godz. 11.00 - PIT-37 bez tajemnic

Miejsce szkolenia: Urząd Skarbowy Wrocław-Psie Pole, Sala Konferencyjna – pokój 63 (II piętro)

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

pokaż całą wiadomość

e-czwartki w Urzędzie Skarbowym Wrocław-Psie Pole

Dodano dnia: 2014-03-03 14:17:04

Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław – Psie Pole uprzejmie informuje, że od w okresie od 06 marca do 30 kwietnia 2014 r., w każdy czwartek, w tut. urzędzie na sali obsługi podatnika będzie uruchomione stanowisko, przy którym pracownik urzędu udzieli zainteresowanym podatnikom instruktażu w zakresie składania deklaracji drogą elektroniczną.

 

pokaż całą wiadomość

Zaproszenie Naczelnika Urzędu Skarbowego Wrocław-Psie Pole na szkolenia

Dodano dnia: 2014-02-28 12:51:15

Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław – Psie Pole uprzejmie informuje, że w dniu 07 marca 2014 r., odbędą się szkolenia:

 • o godz. 10.00 - Składanie deklaracji drogą elektroniczną.
 • o godz. 11.00 - PIT-37 bez tajemnic

Miejsce szkolenia: Urząd Skarbowy Wrocław-Psie Pole, Sala Konferencyjna – pokój 63 (II piętro) 

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

pokaż całą wiadomość

Stanowisko do przesyłania deklaracji drogą elektroniczną w urzędzie

Dodano dnia: 2014-02-28 12:35:53

Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław - Psie Pole informuje, że w budynku urzędu, w Sali Obsługi Podatnika (przyziemie), uruchomione zostało stanowisko do samodzielnego składania zeznań rocznych za 2013 rok drogą elektroniczną.

 Przed przystąpieniem do sporządzenia zeznania za 2013 r. i wysłania go drogą elektroniczną należy wcześniej przygotować:

 • numer PESEL (jeżeli Podatnik chce rozliczyć się wspólnie z małżonkiem również PESEL małżonka) lub NIP (jeżeli Podatnik prowadzi działalność gospodarczą, jest zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług albo płatnikiem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne za zatrudnionego pracownika),

 • informacje o uzyskanych przychodach (PIT-11, PIT-11A, PIT-40, PIT-40A, PIT-8C),

 • kwoty ulg i odliczeń, np. kwotę poniesionych wydatków z tytułu użytkowania sieci Internet,

 • kwotę (sumę) przychodów z zeznania lub rozliczenia rocznego za 2012r.,

 • numer KRS w przypadku wyrażania woli przekazania 1% podatku dla organizacji pożytku publicznego.

 

Zapewniamy zaplecze sprzętowe, w tym możliwość wydrukowania Urzędowego Poświadczenia Odbioru.

pokaż całą wiadomość

Ostatnie 2 dni na PIT-11!

Dodano dnia: 2014-02-27 13:39:45

Tylko 2 dni pozostały na sporządzenie i przesłanie podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu informacji PIT-11 za 2013 rok. Ostateczny termin ich przesłania upływa 28 lutego. Informacje te są niezbędne do rozliczenia się z urzędem skarbowym dla najliczniejszej grupy podatników, głównie pracowników i zleceniobiorców.

 PIT-11, czyli informacja o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy, należy do najczęściej wystawianych informacji podatkowych. Warto podkreślić, że coraz częściej PIT-11 wysyłany jest elektronicznie. Do 31 stycznia 77% wszystkich wysłanych informacji to informacje wysłane przez Internet.

Informacja PIT-11 może zostać dostarczona podatnikowi osobiście, listownie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, np. e-mailem. Musi on jednak  zawierać wszystkie niezbędne elementy określone przepisami prawa.

Informację PIT-11 należy złożyć do urzędu skarbowego właściwego według miejsca zamieszkania podatnika. Jeżeli podatnik zmieniał w ciągu roku miejsce zamieszkania, właściwy jest urząd według miejsca zamieszkania podatnika na dzień 31 grudnia roku, za który sporządzana jest informacja PIT-11. Pracodawca, który sporządził prawidłowo informację PIT-11 i przesłał ją listem poleconym na adres zamieszkania znany z dokumentów kadrowych, nie ponosi żadnej odpowiedzialności, gdy PIT-11 nie zostanie odebrany i wróci do siedziby firmy.

Również do końca lutego płatnicy zobowiązani są również do sporządzenia i przekazania rocznego obliczenia podatku za 2013 rok na formularzu PIT-40.

pokaż całą wiadomość