US Wrocław Psie Pole

Upływa termin płatności

Dodano dnia: 2014-07-23 14:24:31

Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Psie Pole uprzejmie przypomina, iż  25.07.2014r.  upływa termin płatności podatku od towarów i usług za miesiąc 6/2014. W przypadku wystąpienia zobowiązania prosimy o jego uregulowanie w powyższym terminie.

pokaż całą wiadomość

Ważny KOMUNIKAT dot. wyłudzania opłat

Dodano dnia: 2014-07-07 13:40:22

W związku z niepokojącą sytuacją wysyłania pism przez firmy działające na rynku do podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, w których powoływany jest rejestr prowadzony przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych (Centralny Rejestr Podmiotów – Krajowa Ewidencja Podatników CRP KEP) oraz wskazane jest żądanie uiszczenia opłaty za rejestrację w wysokości 195 zł, Ministerstwo Finansów uprzejmie informuje, że  CRP KEP służy:

1)  gromadzeniu wybranych danych ewidencyjnych z rejestru PESEL dotyczących osób fizycznych objętych tym rejestrem oraz danych wynikających:

  a)  ze zgłoszeń identyfikacyjnych i aktualizacyjnych podmiotów, 

  b)  z niektórych dokumentów związanych z obowiązkami wynikającymi z przepisów podatkowych; 

2)  weryfikacji danych, o których mowa w pkt 1, oraz porównaniu ich z rejestrami urzędowymi prowadzonymi na podstawie odrębnych przepisów.

 Dane gromadzone w CRP KEP, zgodnie z ustawą z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz. U. z 2012 r. poz. 1314 oraz z 2013 r. poz. 2), objęte są tajemnicą skarbową, z wyjątkiem numeru identyfikacji podatkowej (NIP) oraz numeru identyfikacyjnego REGON.

 Minister właściwy do spraw finansów publicznych nie pobiera opłaty za rejestrację podmiotów w CRP KEP.

 Mając na uwadze powyższe Ministerstwo Finansów zaleca rozwagę przed podejmowaniem współpracy z firmami oferującymi odpłatne wpisy do komercyjnych rejestrów. Jednocześnie Ministerstwo Finansów nie  ponosi odpowiedzialności za zawartość jakichkolwiek spisów/rejestrów przedsiębiorców prowadzonych przez firmy komercyjne.

pokaż całą wiadomość

Zwroty nadpłat z PIT za 2013

Dodano dnia: 2014-07-07 13:35:26

Aby ułatwić podatnikom dostęp do  informacji w zakresie  stanu realizacji zwrotu nadpłaty podatku wynikającego z zeznania rocznego za rok 2013 uruchomiono aplikację ZWROTY. Aplikacja obsługuje dane ze wszystkich urzędów skarbowych województwa dolnośląskiego dla podatników, którzy wykazali zwrot nadpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych z zeznań PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-3937,  oraz PIT-40.

Dane, które są brane do autoryzacji informacji o stanie realizacji zwrotu nadpłaty z zeznania rocznego za 2013 rok w aplikacji ZWROTY dotyczą:

 • PESEL/NIP - numer identyfikacyjny PESEL lub NIP pierwszego podatnika na zeznaniu
 • kwota przychodu - wartość przychodu w pełnych zł. zadeklarowana za rok 2013 –  dla zeznań wspólnych – zawsze NIP lub PESEL pierwszego na zeznaniu (jak w opisie powyżej) a przychód może być każdego z nich.

Zeznania brane pod uwagę to:

 • PIT-28 VARIANT 16,17 Pozycja 42
 • PIT-36 VARIANT 18 pozycja 82,125 lub VARIANT 19 pozycja 86,133
 • PIT36L VARIANT  8 pozycja 23,28 lub VARIANT 9  POZYCJA 13, 18
 • PIT-37  VARIANT 18 pozycja 60,87 lub VARIANT 19 pozycja 64,95
 • PIT-38 VARIANT 8,9 pozycja 24
 • PIT-39 VARIANT 4,5 pozycja 20
 • PIT-40 VARIANT 18 pozycja  62 lub VARIANT 19 pozycja 53

Aby sprawdzić stan realizacji zwrotu nadpłaty należy wejśc na link poniżej:

http://zwroty.is.wroc.pl/

pokaż całą wiadomość

Ostatnie dni na złożenie zeznań za 2013 rok - wydłużone godziny pracy urzędu

Dodano dnia: 2014-04-24 14:50:41

Przypominamy, iż 30 kwietnia mija termin na złożenie zeznania podatkowego za rok 2013. Nie odkładajmy tego obowiązku na ostatnią chwilę.

Chcąc uniknąć ewentualnych kolejek zachęcamy do przesyłania zeznań poprzez portal e-Deklaracje.

Przypominamy, że wszyscy mamy możliwość złożenia zeznania rocznego przez Internet. Rozliczenie w formie elektronicznej to najszybszy i najprostszy sposób złożenia zeznania rocznego. Co ważne PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38 oraz PIT-39 wraz z załącznikami można wysłać przez Internet bez kwalifikowanego podpisu elektronicznego. W przypadku popełnienia błędu w formularzu w ten sam sposób składa się również korektę tych deklaracji.
Deklarację przez Internet możemy złożyć korzystając z darmowego i wygodnego programu. Aplikacja ta dostępna jest na stronie internetowej systemu e-Deklaracje (www.e-deklaracje.gov.pl). Dowodem złożenia zeznania w tej formie jest Urzędowe Poświadczenie Odbioru. UPO jest traktowane na równi z dowodem nadania listu poleconego czy potwierdzeniem złożenia deklaracji w urzędzie skarbowym. Złożenie deklaracji przez Internet jest szybkie, proste, wygodne, bezpieczne, a także oszczędza czas.

Dla chcących odwiedzić nasz urząd - informujemy, ze w dniach 28-30 kwietnia pracujemy w godzinach od 7.30 do 18-tej

 

 

pokaż całą wiadomość

Dzień otwarty w Urzędzie Skarbowym Wrocław-Psie Pole - zapraszamy na szkolenia

Dodano dnia: 2014-03-27 12:08:55

W sobotę 5 kwietnia  2014r.  w  godz. 9:00 - 13:00   kolejny raz organizowany jest   "Dzień Otwarty"  w urzędach skarbowych.

Celem „Dni otwartych" podobnie jak w ubiegłym roku, jest udzielanie Podatnikom informacji.  Chcemy pomóc szczególnie tym osobom, które mają wątpliwości i problemy związane z wypełnieniem swojego rocznego zeznania PIT za 2013 rok.

Odwiedzając nas można będzie uzyskać wszelkie informacje związane z rozliczeniem rocznym, wskażemy niezbędne formularze, udzielimy informacji w zakresie ulg i odliczeń.

Przeprowadzimy równiez szkolenie dla podatników w zakresie rozliczeń podatkowych za rok 2013:

 • o godz. 10.00 - Składanie deklaracji drogą elektroniczną.
 • o godz. 11.00 - PIT-37 bez tajemnic

Miejsce szkolenia: Urząd Skarbowy Wrocław-Psie Pole, Sala Konferencyjna – pokój 63 (II piętro)

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

pokaż całą wiadomość

e-czwartki w Urzędzie Skarbowym Wrocław-Psie Pole

Dodano dnia: 2014-03-03 14:17:04

Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław – Psie Pole uprzejmie informuje, że od w okresie od 06 marca do 30 kwietnia 2014 r., w każdy czwartek, w tut. urzędzie na sali obsługi podatnika będzie uruchomione stanowisko, przy którym pracownik urzędu udzieli zainteresowanym podatnikom instruktażu w zakresie składania deklaracji drogą elektroniczną.

 

pokaż całą wiadomość

Zaproszenie Naczelnika Urzędu Skarbowego Wrocław-Psie Pole na szkolenia

Dodano dnia: 2014-02-28 12:51:15

Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław – Psie Pole uprzejmie informuje, że w dniu 07 marca 2014 r., odbędą się szkolenia:

 • o godz. 10.00 - Składanie deklaracji drogą elektroniczną.
 • o godz. 11.00 - PIT-37 bez tajemnic

Miejsce szkolenia: Urząd Skarbowy Wrocław-Psie Pole, Sala Konferencyjna – pokój 63 (II piętro) 

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

pokaż całą wiadomość

Stanowisko do przesyłania deklaracji drogą elektroniczną w urzędzie

Dodano dnia: 2014-02-28 12:35:53

Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław - Psie Pole informuje, że w budynku urzędu, w Sali Obsługi Podatnika (przyziemie), uruchomione zostało stanowisko do samodzielnego składania zeznań rocznych za 2013 rok drogą elektroniczną.

 Przed przystąpieniem do sporządzenia zeznania za 2013 r. i wysłania go drogą elektroniczną należy wcześniej przygotować:

 • numer PESEL (jeżeli Podatnik chce rozliczyć się wspólnie z małżonkiem również PESEL małżonka) lub NIP (jeżeli Podatnik prowadzi działalność gospodarczą, jest zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług albo płatnikiem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne za zatrudnionego pracownika),

 • informacje o uzyskanych przychodach (PIT-11, PIT-11A, PIT-40, PIT-40A, PIT-8C),

 • kwoty ulg i odliczeń, np. kwotę poniesionych wydatków z tytułu użytkowania sieci Internet,

 • kwotę (sumę) przychodów z zeznania lub rozliczenia rocznego za 2012r.,

 • numer KRS w przypadku wyrażania woli przekazania 1% podatku dla organizacji pożytku publicznego.

 

Zapewniamy zaplecze sprzętowe, w tym możliwość wydrukowania Urzędowego Poświadczenia Odbioru.

pokaż całą wiadomość

Ostatnie 2 dni na PIT-11!

Dodano dnia: 2014-02-27 13:39:45

Tylko 2 dni pozostały na sporządzenie i przesłanie podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu informacji PIT-11 za 2013 rok. Ostateczny termin ich przesłania upływa 28 lutego. Informacje te są niezbędne do rozliczenia się z urzędem skarbowym dla najliczniejszej grupy podatników, głównie pracowników i zleceniobiorców.

 PIT-11, czyli informacja o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy, należy do najczęściej wystawianych informacji podatkowych. Warto podkreślić, że coraz częściej PIT-11 wysyłany jest elektronicznie. Do 31 stycznia 77% wszystkich wysłanych informacji to informacje wysłane przez Internet.

Informacja PIT-11 może zostać dostarczona podatnikowi osobiście, listownie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, np. e-mailem. Musi on jednak  zawierać wszystkie niezbędne elementy określone przepisami prawa.

Informację PIT-11 należy złożyć do urzędu skarbowego właściwego według miejsca zamieszkania podatnika. Jeżeli podatnik zmieniał w ciągu roku miejsce zamieszkania, właściwy jest urząd według miejsca zamieszkania podatnika na dzień 31 grudnia roku, za który sporządzana jest informacja PIT-11. Pracodawca, który sporządził prawidłowo informację PIT-11 i przesłał ją listem poleconym na adres zamieszkania znany z dokumentów kadrowych, nie ponosi żadnej odpowiedzialności, gdy PIT-11 nie zostanie odebrany i wróci do siedziby firmy.

Również do końca lutego płatnicy zobowiązani są również do sporządzenia i przekazania rocznego obliczenia podatku za 2013 rok na formularzu PIT-40.

pokaż całą wiadomość

PIT przez Internet - prosto, szybko, wygodnie!

Dodano dnia: 2014-02-13 09:28:23

Przypominamy, że wszyscy mamy możliwość złożenia PITa przez Internet. Rozliczenie w formie elektronicznej to najszybszy i najprostszy sposób złożenia zeznania rocznego. Co ważne  PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38 oraz PIT-39 wraz z załącznikami można wysłać przez Internet bez kwalifikowanego podpisu elektronicznego. W przypadku popełnienia błędu w formularzu w ten sam sposób składa się również korektę tych deklaracji.
Deklarację przez Internet możemy złożyć korzystając z darmowego i wygodnego programu. Aplikacja ta dostępna jest na stronie internetowej systemu e-Deklaracje (www.e-deklaracje.gov.pl). Dowodem złożenia zeznania w tej formie jest Urzędowe Poświadczenie Odbioru. UPO jest traktowane na równi z dowodem nadania listu poleconego czy potwierdzeniem złożenia deklaracji w urzędzie skarbowym. Złożenie deklaracji przez Internet jest szybkie, proste, wygodne oraz bezpieczne.

pokaż całą wiadomość