US Wrocław Psie Pole

e-czwartki w Urzędzie Skarbowym

Dodano dnia: 2015-02-27 09:15:16

Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław – Psie Pole uprzejmie informuje, że w każdy czwartek w marcu i kwietniu 2015 r., w siedzibie urzędu skarbowego, na Sali obsługi podatnika, okienko nr 6, pracownik urzędu będzie służył pomocą przy wysyłce zeznań do systemu e-deklaracje.

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z usługi.

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że na Sali obsługi podatnika, codziennie w godzinach pracy urzędu, zostało udostępnione stanowisko komputerowe do samodzielnego wysłania e-deklaracji.

pokaż całą wiadomość

ZAPROSZENIE NA SZKOLENIA

Dodano dnia: 2015-02-23 11:33:17

Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław – Psie Pole zaprasza na szkolenia*, które odbędą się w dniu 07 marca 2015 r., sobota  - Dzień otwarty, w Sali Konferencyjnej tut. Urzędu (pokój 64, II piętro) z tematów:

o godz. 10,00 – składanie deklaracji drogą elektroniczną;

o godz. 11,00 – zeznanie PIT-37, zasady sporządzania, przysługujące ulgi i odliczenia.

*szkolenia otwarte – zapraszamy wszystkich zainteresowanych !

pokaż całą wiadomość

Informacja dla PLATNIKÓW

Dodano dnia: 2015-02-09 09:09:44

Zgodnie z treścią nowowprowadzonego przepisu art. 45ba ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych deklaracje, informacje oraz roczne obliczenie podatku, o których mowa w art. 35 ust. 10, art. 37 ust. 1, art. 38 ust. 1a i 1b, art. 39 ust. 1-4, art. 42 ust. 1a-4, art. 42a oraz art. 42e ust. 5 i 6, składa się urzędowi skarbowemu – za wyjątkiem sytuacji wskazanych
w ustawie - za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej.

W myśl art. 4 ustawy z dnia 26 września 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 1563), wchodzącej w życie z dniem 01 stycznia 2015 r., obowiązek elektronicznego składania deklaracji przez płatników ma zastosowanie już do dochodów uzyskanych (poniesionych strat) począwszy od 01 stycznia 2014 r.

W świetle powyższych przepisów deklaracja/informacja złożona w formie papierowej nie stanowi wykonania obowiązków płatnika przewidzianych w przepisach ustawy PIT i nie wywołuje skutku w postaci złożenia deklaracji.

W myśl art. 79 § 2 kodeksu karnego skarbowego płatnik, który nie składa w terminie deklaracji podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe. Sankcjom skarbowym w myśl art. 80 KKS podlegać może także podmiot, który wbrew obowiązkowi nie składa w terminie właściwemu organowi wymaganej informacji podatkowej.

pokaż całą wiadomość

Harmonogram szkoleń dla płatników

Dodano dnia: 2014-12-29 15:45:26

W „Informatorze podatnika”, zakładka „Płatnicy” można zapoznać się z harmonogramem szkoleń dla płatników organizowanych przez urzędy skarbowe województwa dolnośląskiego. Zapraszamy do uczestnictwa w szkoleniach.

pokaż całą wiadomość

ZAPROSZENIE NA SZKOLENIE

Dodano dnia: 2014-12-15 13:05:03

Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław – Psie Pole zaprasza pracodawców, zleceniodawców (płatników), osoby prowadzące biura rachunkowe, na szkolenie, które odbędzie się w dniu 08 stycznia 2015 r., o godz. 10, w Sali Konferencyjnej tut. Urzędu (pokój 64, II piętro).  Tematem szkolenia będą zmiany w sposobie przesyłania dokumentów do urzędów skarbowych, obowiązujące od 01 stycznia 2015 r.

pokaż całą wiadomość

Nowe zasady składania wybranych PIT-ów do urzędów skarbowych

Dodano dnia: 2014-12-08 10:53:47

Udostępnienie usługi wstępnie wypełnionych zeznań podatkowych, zmniejszenie liczby błędów popełnianych przez podatników oraz usprawnienie automatycznej wymiany informacji podatkowych to kluczowe elementy budowy elektronicznej administracji podatkowej. Kolejnym krokiem do wprowadzenia tych zmian jest ustawa z dnia 26 września 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1563), która wchodzi w życie 1 stycznia 2015 r. i ma zastosowanie do dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2014 r.

Ustawa określa nowe zasady składania urzędom skarbowym wybranych PIT-ów. Zgodnie ze zmianami obowiązującymi od 1 stycznia 2015 r., jeżeli na podstawie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych informacje PIT-8C, PIT-11, PIT-R, IFT-1 lub roczne obliczenie podatku PIT-40 są sporządzane za dany rok za więcej niż 5 podatników, lub są składane przez biuro rachunkowe, ww. informacje, roczne obliczenie podatku oraz deklaracje PIT-4R oraz PIT-8AR należy przekazywać urzędowi skarbowemu wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej. W formie dokumentu elektronicznego należy również przekazywać IFT-3.

Natomiast, jeżeli na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych informacje PIT-8C, PIT-11, PIT-R, IFT-1 lub roczne obliczenie podatku PIT-40 jest sporządzane za nie więcej niż 5 podatników i czynności tych nie wykonuje biuro rachunkowe, ww. informacje oraz roczne obliczenie podatku, a także deklaracje PIT-4R oraz PIT-8AR można złożyć w formie papierowej. Powyższy wyjątek nie dotyczy IFT-3, który składany jest wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

PIT-8C, PIT-11, PIT-R, IFT-1 oraz PIT-40 sporządzany w formie papierowej składa się urzędom skarbowym w terminie do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym. Termin sporządzenia i przesłania informacji PIT-8C, PIT-11, PIT-R, IFT-1 lub rocznego obliczenia podatku PIT-40 podatnikowi pozostaje bez zmian (koniec lutego roku następującego po roku podatkowym).

pokaż całą wiadomość

Komunikat NUS - praca urzędu w dniach 24 i 31 grudnia 2014r.

Dodano dnia: 2014-12-08 10:47:21

Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław- Psie Pole  informuje, iż w dniach 24 oraz 31 grudnia 2014r.  Urząd Skarbowy Wrocław-Psie Pole  będzie czynny w godzinach od 7.30 do 15.30, a nie jak w każdą środę od 7.30 do 18.00. 

Środowy  dyżur zostaje  przeniesiony  na  wtorek  w  dniach  23 i 30 grudnia 2014 r.

Urząd w tych dniach będzie pracował od 7.30 do 18.00.

pokaż całą wiadomość

PIT przez INTERNET

Dodano dnia: 2014-12-04 09:51:37

Wysłanie   deklaracji podatkowej przez INTERNET jest najprostszym   i najszybszym sposobem złożenia zeznania rocznego. Można to zrobić   bez wychodzenia z domu lub z dowolnego, najwygodniejszego dla podatnika   miejsca

Osoby fizyczne mogą składać w formie   elektronicznej bez użycia podpisu elektronicznego kwalifikowanego   następujące deklaracje: PCC-3, PIT-16, PIT-16A, PIT-16Z, PIT-19A, PIT-28,   PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39, VAT-7, VAT-7K,VAT-7D, oraz ich   korekty, tylko w swoim imieniu

 

Jak to zrobić ......... wystarczy przeczytać .... to naprawę łatwe!!! (kliknij na link)

pokaż całą wiadomość

Upływa termin płatności podatku od towarów i usług.

Dodano dnia: 2014-10-24 12:37:29

Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Psie Pole uprzejmie przypomina, iż  25.11.2014r.  upływa termin płatności podatku od towarów i usług za miesiąc 10/2014. W przypadku wystąpienia zobowiązania prosimy o jego uregulowanie w powyższym terminie. Wpłat podatku VAT należy dokonać na rachunek Urzędu Skarbowego Wrocław Psie Pole na numer 74101016740017332222000000.

pokaż całą wiadomość

Termin płatności podatku VAT

Dodano dnia: 2014-09-24 11:02:31

Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Psie Pole uprzejmie przypomina, iż  25.09.2014r.  upływa termin płatności podatku od towarów i usług za miesiąc 8/2014. W przypadku wystąpienia zobowiązania prosimy o jego uregulowanie w powyższym terminie.

pokaż całą wiadomość