US Wrocław Psie Pole

KOMUNIKAT- Konsolidacja Administracji Podatkowej

Dodano dnia: 2015-04-02 08:30:30

Szanowni Państwo,

Dyrektor Izby Skarbowej we Wrocławiu informuje, że od 1 kwietnia 2015 roku Administracja Podatkowa funkcjonuje w innej formule niż dotychczasowa. Izba skarbowa i podległe jej urzędy skarbowe stały się jedną jednostką budżetową, a dla wszystkich pracowników tej administracji w województwie pracodawcą jest izba skarbowa. Efektem tych zmian będzie lepsza wydajność, przejrzystość i szybkość działania Administracji Podatkowej oraz skuteczność w zakresie koordynacji realizowanych zadań i poziomu świadczenia usług publicznych. Zmiany, które weszły w życie w dniu dzisiejszym, nie mają wpływu na siatkę urzędów skarbowych.

1 kwietnia 2015 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o urzędach i izbach skarbowych, która wprowadziła zmiany będące odpowiedzią na zmieniające się otoczenie i oczekiwania społeczne co do funkcjonowania Administracji Podatkowej. Nastąpiło połączenie izb i urzędów skarbowych, które odbyło się na poziomie każdego województwa i polega na konsolidacji zadań pomocniczych wykonywanych dotąd odrębnie przez wszystkie jednostki organizacyjne. Izba skarbowa i podległe jej urzędy skarbowe stały się jedną jednostką budżetową. Zadania dyrektora generalnego oraz kierownika jednostki budżetowej pełni dyrektor izby skarbowej, natomiast pracodawcą osób zatrudnionych w tak rozumianym urzędzie jest izba skarbowa.

Dyrektor izby skarbowej odpowiada za wszystkie zadania zwane procesami pomocniczymi, realizowanymi dotychczas odrębnie przez izby i urzędy w zakresie: obsługi finansowej i kadrowej, zarządzania majątkiem, remontami i inwestycjami, zamówień publicznych, obsługi informatycznej, audytu, kontroli zarządczej, zarządzania jakością, komunikacji oraz informacji prawnie chronionych. Naczelnicy urzędów skarbowych nadal są organami podatkowymi I instancji i organami egzekucyjnymi, a dyrektorzy izb skarbowych, jak dotychczas, organami nadzoru i organami podatkowymi II instancji.

 

pokaż całą wiadomość

PIT przez Internet - także w ZUS

Dodano dnia: 2015-03-25 14:42:35

Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław – Psie Pole uprzejmie informuje, iż w dniu 23 kwietnia 2015 r., w godzinach od 10.00 do 14.00 w siedzibie I Inspektoratu ZUS we Wrocławiu przy ul. Reymonta 4/6 będzie funkcjonował dodatkowy punkt składania zeznań rocznych za 2014 r. drogą elektroniczną.

W tym dniu podatnicy będą mieli możliwość:

- uzyskania informacji w sprawie rozliczania podatku dochodowego PIT za 2014 r.,

- złożenia zeznania rocznego za 2014 r. drogą elektroniczną,

- otrzymania urzędowego potwierdzenia odbioru zeznania,

- pobrania broszur informacyjnych.

Pracownicy urzędu będą obsługiwać wszystkich podatników, niezależnie od tego, w którym urzędzie skarbowym się rozliczają. Pomoc urzędników jest darmowa.

 Na stanowisku nie będą przyjmowane deklaracje papierowe

W celu skorzystania z pomocy pracowników urzędu skarbowego należy przynieść dokumenty potwierdzające wysokość uzyskanych dochodów w 2014 roku. Jeżeli podatnik ma prawo do skorzystania w rozliczeniu rocznym z ulg podatkowych należy przynieść dokumenty  potwierdzające poniesienie wydatków.

 Warunkiem wysłania zeznania rocznego w formie elektronicznej jest autoryzacja wysyłki kwotą przychodu uzyskanego w 2013 r. Należy przynieść kopię PIT za 2013 r. lub znać dokładną kwotę przychodu uzyskanego w 2013 roku.

pokaż całą wiadomość

Wypełnij i wyślij PIT w galeriach handlowych

Dodano dnia: 2015-03-06 13:31:57

W weekend 13 - 15 marca 2015 roku w galeriach handlowych we Wrocławiu (Galeria Dominikańska, PH Auchan Bielany Wrocławskie), Legnicy (Galeria Piastów) i Głogowie (Galeria Głogów) pracownicy dolnośląskiej Administracji podatkowej pomogą wypełnić zeznanie podatkowe PIT i od razu wysłać je elektronicznie.
• w godzinach od 12:00 do 18:00 
• na wyznaczonych stanowiskach informacyjnych ciągły dyżur będzie pełniło kilku ekspertów fiskusa
• udzielą szczegółowych informacji na temat rozliczenia podatku dochodowego za 2014 rok oraz rozwieją wątpliwości związane z wypełnieniem zeznania podatkowego czy skorzystaniem z ulg podatkowych i odliczeń
• eksperci pomogą wprowadzić PIT-a do systemu e-Deklaracje i sprawnie wysłać go przez internet 
• podatnicy na miejscu otrzymają urzędowe potwierdzenie odbioru zeznania
• pomoc urzędników jest darmowa 
• stanowiska będą obsługiwać wszystkich podatników, niezależnie od tego, w którym urzędzie skarbowym się rozliczają

Na stanowiskach w galeriach handlowych nie będą przyjmowane deklaracje papierowe. 
 
Żeby skorzystać z pomocy pracowników Administracji Podatkowej wystarczy zabrać ze sobą rozliczenie PIT-11 jakie otrzymujemy od pracodawców, lub inne dokumenty świadczące o uzyskanych dochodach w 2014 roku. Jeśli chcemy skorzystać z ulg podatkowych, to należy również pamiętać o zabraniu ze sobą potwierdzenia dokonania wydatków, które chcemy odliczyć.

Bardzo ważne jest by mieć ze sobą poprzednie rozliczenie PIT (za 2013 rok) lub dokładną kwotę przychodu uzyskanego w 2013 roku - informacje te będą potrzebne do identyfikacji danych w systemie e-Deklaracje.

pokaż całą wiadomość

e-czwartki w Urzędzie Skarbowym

Dodano dnia: 2015-02-27 09:15:16

Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław – Psie Pole uprzejmie informuje, że w każdy czwartek w marcu i kwietniu 2015 r., w siedzibie urzędu skarbowego, na Sali obsługi podatnika, okienko nr 6, pracownik urzędu będzie służył pomocą przy wysyłce zeznań do systemu e-deklaracje.

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z usługi.

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że na Sali obsługi podatnika, codziennie w godzinach pracy urzędu, zostało udostępnione stanowisko komputerowe do samodzielnego wysłania e-deklaracji.

pokaż całą wiadomość

ZAPROSZENIE NA SZKOLENIA

Dodano dnia: 2015-02-23 11:33:17

Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław – Psie Pole zaprasza na szkolenia*, które odbędą się w dniu 07 marca 2015 r., sobota  - Dzień otwarty, w Sali Konferencyjnej tut. Urzędu (pokój 64, II piętro) z tematów:

o godz. 10,00 – składanie deklaracji drogą elektroniczną;

o godz. 11,00 – zeznanie PIT-37, zasady sporządzania, przysługujące ulgi i odliczenia.

*szkolenia otwarte – zapraszamy wszystkich zainteresowanych !

pokaż całą wiadomość

Informacja dla PLATNIKÓW

Dodano dnia: 2015-02-09 09:09:44

Zgodnie z treścią nowowprowadzonego przepisu art. 45ba ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych deklaracje, informacje oraz roczne obliczenie podatku, o których mowa w art. 35 ust. 10, art. 37 ust. 1, art. 38 ust. 1a i 1b, art. 39 ust. 1-4, art. 42 ust. 1a-4, art. 42a oraz art. 42e ust. 5 i 6, składa się urzędowi skarbowemu – za wyjątkiem sytuacji wskazanych
w ustawie - za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej.

W myśl art. 4 ustawy z dnia 26 września 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 1563), wchodzącej w życie z dniem 01 stycznia 2015 r., obowiązek elektronicznego składania deklaracji przez płatników ma zastosowanie już do dochodów uzyskanych (poniesionych strat) począwszy od 01 stycznia 2014 r.

W świetle powyższych przepisów deklaracja/informacja złożona w formie papierowej nie stanowi wykonania obowiązków płatnika przewidzianych w przepisach ustawy PIT i nie wywołuje skutku w postaci złożenia deklaracji.

W myśl art. 79 § 2 kodeksu karnego skarbowego płatnik, który nie składa w terminie deklaracji podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe. Sankcjom skarbowym w myśl art. 80 KKS podlegać może także podmiot, który wbrew obowiązkowi nie składa w terminie właściwemu organowi wymaganej informacji podatkowej.

pokaż całą wiadomość

Harmonogram szkoleń dla płatników

Dodano dnia: 2014-12-29 15:45:26

W „Informatorze podatnika”, zakładka „Płatnicy” można zapoznać się z harmonogramem szkoleń dla płatników organizowanych przez urzędy skarbowe województwa dolnośląskiego. Zapraszamy do uczestnictwa w szkoleniach.

pokaż całą wiadomość

ZAPROSZENIE NA SZKOLENIE

Dodano dnia: 2014-12-15 13:05:03

Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław – Psie Pole zaprasza pracodawców, zleceniodawców (płatników), osoby prowadzące biura rachunkowe, na szkolenie, które odbędzie się w dniu 08 stycznia 2015 r., o godz. 10, w Sali Konferencyjnej tut. Urzędu (pokój 64, II piętro).  Tematem szkolenia będą zmiany w sposobie przesyłania dokumentów do urzędów skarbowych, obowiązujące od 01 stycznia 2015 r.

pokaż całą wiadomość

Nowe zasady składania wybranych PIT-ów do urzędów skarbowych

Dodano dnia: 2014-12-08 10:53:47

Udostępnienie usługi wstępnie wypełnionych zeznań podatkowych, zmniejszenie liczby błędów popełnianych przez podatników oraz usprawnienie automatycznej wymiany informacji podatkowych to kluczowe elementy budowy elektronicznej administracji podatkowej. Kolejnym krokiem do wprowadzenia tych zmian jest ustawa z dnia 26 września 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1563), która wchodzi w życie 1 stycznia 2015 r. i ma zastosowanie do dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2014 r.

Ustawa określa nowe zasady składania urzędom skarbowym wybranych PIT-ów. Zgodnie ze zmianami obowiązującymi od 1 stycznia 2015 r., jeżeli na podstawie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych informacje PIT-8C, PIT-11, PIT-R, IFT-1 lub roczne obliczenie podatku PIT-40 są sporządzane za dany rok za więcej niż 5 podatników, lub są składane przez biuro rachunkowe, ww. informacje, roczne obliczenie podatku oraz deklaracje PIT-4R oraz PIT-8AR należy przekazywać urzędowi skarbowemu wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej. W formie dokumentu elektronicznego należy również przekazywać IFT-3.

Natomiast, jeżeli na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych informacje PIT-8C, PIT-11, PIT-R, IFT-1 lub roczne obliczenie podatku PIT-40 jest sporządzane za nie więcej niż 5 podatników i czynności tych nie wykonuje biuro rachunkowe, ww. informacje oraz roczne obliczenie podatku, a także deklaracje PIT-4R oraz PIT-8AR można złożyć w formie papierowej. Powyższy wyjątek nie dotyczy IFT-3, który składany jest wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

PIT-8C, PIT-11, PIT-R, IFT-1 oraz PIT-40 sporządzany w formie papierowej składa się urzędom skarbowym w terminie do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym. Termin sporządzenia i przesłania informacji PIT-8C, PIT-11, PIT-R, IFT-1 lub rocznego obliczenia podatku PIT-40 podatnikowi pozostaje bez zmian (koniec lutego roku następującego po roku podatkowym).

pokaż całą wiadomość

Komunikat NUS - praca urzędu w dniach 24 i 31 grudnia 2014r.

Dodano dnia: 2014-12-08 10:47:21

Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław- Psie Pole  informuje, iż w dniach 24 oraz 31 grudnia 2014r.  Urząd Skarbowy Wrocław-Psie Pole  będzie czynny w godzinach od 7.30 do 15.30, a nie jak w każdą środę od 7.30 do 18.00. 

Środowy  dyżur zostaje  przeniesiony  na  wtorek  w  dniach  23 i 30 grudnia 2014 r.

Urząd w tych dniach będzie pracował od 7.30 do 18.00.

pokaż całą wiadomość